Wat is een mediator?

Een mediator is een onafhankelijke begeleider en helpt om tijdens een conflict oplossingen te vinden. Een mediator oordeelt niet, maar helpt alleen naar het zoeken van de meest geschikte oplossing waar beide partijen tevreden mee zijn. Het zoeken naar een oplossing gebeurt in verschillende fases.

Wat doet een mediator in verschillende stappen

  • Wat doet een mediator stap 1: Allereerst wordt de inhoud van de mediationovereenkomst bekend gemaakt. De mediator tekent deze overeenkomst zelf, maar de mediator laat de overeenkomst ook tekenen door beide partijen. De belangrijkste onderwerpen die in deze overeenkomst aan bod komen zijn geheimhouding en vertrouwelijkheid, vrijblijvendheid, vergoeding mediator, neutraliteit en onpartijdigheid van de mediator en vrijwilligheid.
  • Wat doet een mediator stap 2: Wat doet een mediator in de tweede stap? Nadat de beide partijen van de inhoud van de mediationovereenkomst op de hoogte zijn brengt de mediator de belangen van beide partijen in kaart. Dit zijn niet alleen de juridische belangen, maar ook de niet-juridische.
  • Wat doet een mediator stap 3: Vervolgens wordt er stapsgewijs gezocht naar een oplossing. Dit gebeurd door middel van gesprekken. Hoeveel dit er zijn hangt volledig af van de situatie. Soms neemt de mediator de beide partijen apart om met ze te spreken en soms dient de mediator als gespreksleider. Dit is ook zeer situatieafhankelijk, het kan namelijk gebeuren dat een van de partijen helemaal niet in gesprek wil met de andere partij.
  • Wat doet een mediator stap 4: Wanneer er een oplossing gevonden is, wordt deze gecontroleerd op haalbaarheid. Vervolgens wordt de oplossing vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, hierin staan de taken en verplichtingen van beide partijen. Wanneer een van de partijen zich niet aan deze overeenkomst houdt, is deze overeenkomst juridisch afdwingbaar.

Eisen aan een mediator
In Nederland moet een mediator aan bepaald eisen voldoen. Allereerst heeft een mediator een geheimhoudingsplicht. Een mediator moet volledig vertrouwelijk zijn, hierdoor voelen beide partijen zich niet bezwaard en kunnen ze vrijuit spreken. Daarnaast moet een mediator zich inschrijven in het register van het Mediatorsfederatie Nederland. Dit is een soort keurmerk wat laat zien dat de mediator aan bepaalde eisen voldoet. Als laatste moet hij zich houden aan het reglement en aan de gedragsregels van het NMI. Wilt u meer weten over mediation? Kijk dan bij conflict mediation, of heeft u een conflict tussen partijen? Kijk dan bij mediation.

Centrum vertrouwenspersonen plus

Wij van Centrum vertrouwenspersonen plus zijn ervaren vertrouwenspersonen, trainers, mediators en begeleiders binnen diverse sectoren met een specialisatie binnen het onderwijs en het welzijn. Met onze expertise en onze passie kunnen we  een toevoeging zijn aan een veilige werk- en leeromgeving binnen jouw organisatie. Daarin werken we samen met een team van deskundige en gecertificeerde vertrouwenspersonen en trainer. Was je toch niet op zoek naar een mediator? Bekijk onze andere diensten