Conflictbemiddeling

Conflictbemiddeling is de oplossing bij een conflict tussen partijen. Hierbij wordt er door middel van een gesprek op zoek gegaan naar een oplossing waar beide partijen tevreden mee zijn. Er zal nooit een oplossing gevonden worden waar beide partijen volledig achterstaan, maar beide partijen zullen zich er wel in kunnen vinden. Er wordt gebruik gemaakt van een onafhankelijke, de bemiddelaar. Wat deze persoon precies doet is te vinden bij “Wat doet een mediator“?

Verschillende soorten conflictbemiddeling

Conflictbemiddeling is er in verschillende soorten, net als dat er verschillende soorten conflicten zijn. In de loop van der tijd zijn er verschillende soorten conflictbemiddeling ontstaan, over het algemeen zijn deze te verdelen over drie soorten:

  • Evaluerende mediation: De mediator houdt zich actief bezig met het conflict. Hij houdt zich bezig met zowel de inhoud, als met de gevonden uitkomsten.
  • Faciliterende mediation: Deze mediator houdt zich niet bezig met de inhoud van het conflict, maar nog wel met de gevonden uitkomst.
  • Transformatieve mediation: Hierbij houdt de mediator afstand van het volledige proces. Er komt een uitkomst tot stand door middel van de betrokkenen zelf.

Eisen aan conflictbemiddeling

Allereerst moet er natuurlijk bij conflictbemiddeling een conflict zijn, vaak hangt dit samen met ongewenst gedrag zoals discriminatie en seksuele intimidatie. Ook moet dit conflict niet (meer) zelf op te lossen zijn. Wel moeten de beide partijen bereid zijn om afspraken te maken met de andere partij, conflictbemiddeling draait om bereidheid. Een conflictbemiddeling is vertrouwelijk, er wordt van de beide partijen als van de bemiddelaar geëist om alle informatie geheim te houden. Daarnaast moet de bemiddelaar onafhankelijk en voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

De werking van conflictbemiddeling

Een conflictbemiddeling zorgt ervoor dat er een aanvaardbare oplossing gevonden wordt. Dit wordt gedaan door met beide partijen in gesprek te gaan. Soms gebeurd dit doordat er met beide partijen apart gesproken wordt, of de bemiddelaar treedt op als gespreksleider. Een gespreksstructuur aanbrengen, machtsverschillen egaliseren, begrip kweken, gelijke spreektijd en informatie verzamelen zijn belangrijke begrippen als het gaat om conflictbemiddeling. Wanneer er een oplossing gevonden is, zal nagegaan worden of deze haalbaar is en wordt deze vervolgens geïmplementeerd. Heeft u conflict dat opgelost moet worden? Kijk dan bij mediation.

Centrum vertrouwenspersonen plus

Wij van Centrum vertrouwenspersonen plus zijn ervaren vertrouwenspersonen, trainers, mediators en begeleiders binnen diverse sectoren. Met onze expertise en onze passie kunnen we een toevoeging zijn aan een veilige werk- en leeromgeving binnen jouw bedrijf. Heb je interesse of heb je vragen? Neem contact met ons op en wij helpen je graag verder!