Mensen beschouwen sociale veiligheid nogal eens als ongrijpbaar. Dat is soms dan een reden om er maar weinig aan te doen. Onbekend maakt immers onbemind.
Hoe het met de Sociale Veiligheid in je organisatie (afdeling/ team) gesteld is, is wat ons betreft wel degelijk te meten. Vervolgens is er dus ook op te acteren.
Met behulp van de onderstaande QuickScan bijvoorbeeld. Door de medewerkers en leidinggevenden deze scan in te laten vullen, krijg je snel een globaal beeld wat er in de organisatie speelt, waar nog aan gesleuteld moet worden en waar niet. De scan bestaat uit slechts 18 vragen over 7 gebieden die sterk van invloed zijn op de sociale veiligheid in organisaties.

Geïnteresseerd? Download hier de  QUICKSCAN SOCIALE VEILIGHEID