De zomervakantie staat op het punt te beginnen. Ook voor vertrouwenspersonen is het vaak een rustiger periode. Even geen klachten! Tijd om je koffers te pakken en in alle rust wat zaken te overzien en plannen te maken voor de rest van het jaar.

Maar juist als je op het punt staat om te vertrekken naar je vakantieadres, belt die ene klager met een tamelijk ingewikkelde zaak, die je eigenlijk liever niet meer had aangenomen. Wat nu? Heb je duidelijke afspraken gemaakt met je opdrachtgevers over eventuele vervanging? Besluit je toch maar wat later te vertrekken met het risico dat je (toch al te korte) vakantie een paar dagen (of langer) wordt ingekort? Maar ja, het is wel een belangrijke klant en ook weer een extra opdracht, dus geld…. Of toch maar weer die telefoon mee en op het vakantieadres de zaken nog verder afhandelen en ja, wat zal je partner daar nu weer van vinden?

We hopen natuurlijk dat de vertrouwenspersonen die dit lezen hun zaakjes voor elkaar hebben en de klacht met een gerust hart aan een collega kunnen overdragen. Ook als vertrouwenspersoon heb je immers je tijd nodig om op te laden en weer vol energie slachtoffers van ongewenst gedrag bij te kunnen staan. Dat is geen geringe opgave en dat het ook hard nodig is, blijkt immers keer op keer uit onderzoekscijfers: maar liefst zo’n 1, 2 miljoen mensen zijn jaarlijks slachtoffer van ongewenst gedrag op de werkvloer. Het ministerie van SZW besteedt er niet voor niets een 4-jarige campagne aan.

Het goede nieuws bij dit alles is dat het werk van de vertrouwenspersoon in de lift lijkt te zitten. Er wordt veel aandacht gegenereerd door de campagne van minister Asscher en ook de onlangs aangenomen wet “Huis voor Klokkenluiders” zorgt ervoor dat bedrijven zich steeds meer lijken te realiseren dat het voor de sociale veiligheid binnen hun organisatie belangrijk is om een professionele vertrouwenspersoon aan te stellen. CVP+ draagt graag haar steentje bij aan het vergroten van die sociale veiligheid door organisaties te ondersteunen bij vraagstukken rondom sociale veiligheid en door vertrouwenspersonen op te leiden.  Dat kan het hele jaar door, ook tijdens de zomervakantie omdat we onze vakantievervanging goed hebben geregeld 🙂 .

Maar eerlijk is eerlijk, ook wij hebben in de zomervakantie liever even geen klachten zodat we kunnen terugkijken of we de juiste dingen hebben gedaan om vervolgens weer naar voren te kunnen kijken.
Daarom blikken we ook in deze nieuwsbrief blikken kort terug op een paar voor ons belangrijke onderwerpen van het afgelopen half jaar en we blikken vooruit op onze opleidingen en nascholingen. We staan stil bij het radio interview dat we hebben gegeven. Ook besteden we aandacht aan het Huis voor Klokkenluiders (HvK). Verder vind je in deze nieuwsbrief informatie over onze opleiding tot vertrouwenspersoon, onze bij- en nascholingen en de agenda voor de komende maanden.

Het Huis voor Klokkenluiders (HvK)

Op 1 juli is de nieuwe wet Huis voor Klokkenluiders van kracht. Deze wet regelt de mogelijkheden en bescherming van werknemers die een misstand willen melden. Wat houdt de wet in? Hieronder een paar hoofdpunten uit de wet:

  • Alle organisaties waar 50 of meer mensen werken, moeten een klokkenluidersregeling hebben. Hierin staat hoe de werkgever omgaat met meldingen van een vermoeden van een misstand. In de wet staat wat er tenminste in de klokkenluidersregeling moet staan. Wie er vóór 1 juli 2016 al een had, moet deze dus aanpassen aan de nieuwe wet.
  • De werkgever mag de werknemer niet benadelen omdat hij een melding gedaan heeft. De werknemer moet de melding wel op de juiste manier gedaan hebben. Benadeling kan zijn ontslag, maar ook overplaatsing tegen je zin, het weigeren van een promotie of pesten.
  • Een werknemer moet eerst een interne melding doen bij zijn werkgever. Als die is afgehandeld, kan hij een melding doen bij een externe instantie. Dit is meestal een inspectie of toezichthouder. Het kan ook bij de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders.Dit zijn slechts een paar punten die van belang zij in de nieuwe wet. Wat moet er tenminste in de klokkenluidersregeling staan? Klik voor meer informatie op de link.

CVP+ op de radio!

Op dinsdag 6 juni werd de aftrap gegeven voor de campagne van minister Asscher “Moet toch kunnen”. In deze campagne wordt aandacht gevraagd voor de 1,2 miljoen werkenden die ieder jaar last hebben van ongewenst gedrag op de werkvloer. De campagne van het ministerie van SZW genereert gelukkig veel aandacht voor het werk van de vertrouwenspersoon.Zo zaten de vertrouwenspersonen van CVP+ Lilian Vermeulen en Anton de Leeuw een uur lang op de radio bij Omroep West. Een mooie gelegenheid om het te hebben over het belang een sociaal veilige werkomgeving en het goede werk dat vertrouwenspersonen daar doen.Wil je het interview terugluisteren, klik dan op deze link.

Wil je meer weten over de campagne “Moet toch kunnen” dan verwijzen we je naar de website van de Campagne: www.moettochkunnen.nl. Hier vind je o.a. informatie en praktijkverhalen.

 

We wensen een ieder een mooie en klachtenvrije zomervakantie!

Lilian Vermeulen
Anton de Leeuw