Het nut van Arbocatalogi

Het belang van arbocatalogi voor de vertrouwenspersoon.
In onze opleidingen wijzen we de deelnemers steevast op het belang van de arbocatalogi. Toch merken we in het algemeen weinig aandacht voor de arbocatalogi in het werkveld van de vertrouwenspersoon en dat is volgens ons onterecht. Lees meer over wat doet een vertrouwenspersoon! Wie weet ben jij wel de aangewezen persoon voor de opleiding vertrouwenspersoon!

Wat is eigenlijk zo’n arbocatalogus?
In een arbocatalogus beschrijven werkgevers- en werknemersorganisaties gezamenlijke afspraken over de wijze waarop zij (gaan) voldoen aan de doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken. Een doelvoorschrift is een norm in de wet waaraan bedrijven zich moeten houden. Bijvoorbeeld het maximale geluidsniveau. Maar dus ook zaken die betrekking hebben op PSA. Het is dus voor een vertrouwenspersoon bepaald handig als hij/zij op de hoogte is van wat er in een arbocatalogus van de sector in kwestie vermeld staat. Immers de risico’s met betrekking tot PSA zijn in de beveiligingssector natuurlijk anders dan die in schoonmaakbranche of bijvoorbeeld de thuiszorg.

Zo is er in de arbocatalogus van de agrarische en groene sectoren (agro) te lezen dat er brancheafspraken zijn gemaakt dat medewerkers die te maken krijgen met ongewenst gedrag van collega’s terecht moeten kunnen bij hun leidinggevende of een vertrouwenspersoon en dat ze gebruik moeten kunnen maken van een klachtenregeling. Als je in gesprek bent met een opdrachtgever kan het handig zijn als je je van te voren hebt ingelezen in de arbocatalogus.
Nou blinken overigens niet alle arbocatalogi uit in duidelijkheid en relevantie. Maar een mooi voorbeeld van wat een arbocatalogus heeft te bieden is terug te vinden in de arbocatalogus van het Primair Onderwijs (PO). Hier vind je uitgebreide informatie over verschillende soorten ongewenst gedrag, over mogelijke oplossingen maar ook talloze verwijzingen naar wettelijke regelingen waar scholen zich aan hebben te houden. Er wordt daarbij een duidelijk onderscheid gemaakt tussen wat een harde eis is en wat aanbevelingen zijn.

Een overzicht van door de arbeidsinspectie positief getoetste arbocatalogi is te vinden op arboportaal, arbocatalogi